Om Mina Hindholm Efterskole

Mina Hindholm Efterskole ønsker gennem sit tilbud at gøre en målrettet forskel, således at et større antal unge med anden etnisk baggrund – ikke mindst fra bynære miljøer bliver præsenteret for efterskoleformen og vælger den med ønsket om at være en del af det stærke og udviklende fællesskab, som et efterskole- ophold indebærer.

Efterskolen vil som målsætning arbejde for at give de unge et højt fagligt grundlag for en gymnasial ungdomsuddannelse med efterfølgende mulighed for en videregående uddannelse.

Samtidig vil efterskolen opdyrke de unges menneske- lige værdier, således at disse på alle måder kan komme det danske samfund til gode.

I den forbindelse ønsker skolen at tage udgangspunkt i elevernes kulturelle baggrund, forudsætninger og behov – derigennem udvikle deres egen personlige og kulturelle identitet.